[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศเกียรติคุณบัตรองค์กรที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดปี 2559 [ พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ]
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร องค์กรที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดปี 2559 ณ อาคารแก้วสมุย แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคโลหิตและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาบริจาคโลหิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตประจำปี 2560 โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับมอบเข็มที่บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง 60 ครั้ง 72 ครั้ง และ84 ครั้ง จำนวน 400 คน นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การบริจาคโลหิต ถือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ เป็นการสร้างคุณธรรม ความเสียสละ ความมีเมตตากรุณา และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งผู้ให้และผู้รับ.

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าชม : 134


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม วิทยาเขตฯ  ย้อนหลัง 5 อันดับ


สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 8   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,002   
เปิดดูวันนี้: 163  รวมฮิต: 8182707  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี