ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี