โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

!!! ประกาศ !!!
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกับชำระเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560
ถึง 15 กรกฎาคม 2560
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร  MS-WORD,  PDFค้นหาข้อมูลการออกใบนำจ่ายโครงการเตรียมความพร้อม 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขณะนี้ เลยกำหนดการสำหรับดาวน์โหลดใบนำจ่ายทุกโครงการ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

*โปรดกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุ่ม OK

เลือกโครงการ
เลขประจำตัวประชาชน หรือ
ชื่อนักศึกษา
 

*เลือกใบนำจ่ายที่ต้องการ แล้วกด Download เพื่อเปิดแบบฟอร์มใบนำจ่าย