พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
. มัธยมพัชรกิติยาภา3 สุราษฏร์ธานี
Barnypok
อนุบาล 2017-01-09
1. à¸™à¸²à¸¢ Barnypok  jOxareIvhlqmbeQr พริ้นเกียรติบัตร
1. วัดวังรีบุญเลิศ
Barnypok
ทั่วไป 2017-01-06
1. à¹€à¸”็กชาย Barnypok  RJNpyphicKQMgAz พริ้นเกียรติบัตร
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 88 ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง สุกฤตา  เรืองสวัสดิ์ พริ้นเกียรติบัตร
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์  รักษาศีล พริ้นเกียรติบัตร
3. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง ภัทริกา  เมืองนิล พริ้นเกียรติบัตร
4. เกาะสมุย
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-05
1. เด็กหญิง สายธาร  เอกพิชญานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
5. คีรีรัฐวิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-05
1. เด็กหญิง กัลยณัฐ  หนูสองแพรก พริ้นเกียรติบัตร
6. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กหญิง ประดับดาว  จันทร์สว่าง พริ้นเกียรติบัตร
7. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กชาย จิตติพงษ์  แซ่งบาง พริ้นเกียรติบัตร
8. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กหญิง รสริน  ปานดี พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 112 | 113 | 114 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี