ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
. มัธยมพัชรกิติยาภา3 สุราษฏร์ธานี
Barnypok
อนุบาล Barnypok 2017-01-09
1. à¸™à¸²à¸¢ Barnypok  jOxareIvhlqmbeQr
1. วัดวังรีบุญเลิศ
Barnypok
ทั่วไป Barnypok 2017-01-06
1. à¹€à¸”็กชาย Barnypok  RJNpyphicKQMgAz
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 88 ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง สุกฤตา  เรืองสวัสดิ์
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์  รักษาศีล
3. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-07-04
1. เด็กหญิง ภัทริกา  เมืองนิล
4. เกาะสมุย
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-05
1. เด็กหญิง สายธาร  เอกพิชญานนท์
5. คีรีรัฐวิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-05
1. เด็กหญิง กัลยณัฐ  หนูสองแพรก
6. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กหญิง ประดับดาว  จันทร์สว่าง
7. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กชาย จิตติพงษ์  แซ่งบาง
8. เคียนซาพิทยาคม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2016-08-01
1. เด็กหญิง รสริน  ปานดี
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 112 | 113 | 114 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี