อีเมล์ติดต่อ : naowarat.b@psu.ac.th


ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2559

1.ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint


ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2559

1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     พริ้นเกียรติบัตร

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     พริ้นเกียรติบัตร

3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     พริ้นเกียรติบัตร

4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย     พริ้นเกียรติบัตร

5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    พริ้นเกียรติบัตร

6.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    พริ้นเกียรติบัตร

7.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    พริ้นเกียรติบัตร

8.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    พริ้นเกียรติบัตร

9.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    พริ้นเกียรติบัตร

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2559
วันเวลาสถานที่ ม.อ.วิชาการปี 2559


เอกสารแนบ

1.เอกสารแนบแบบฟอร์มบทคัดย่อ

2.หนังสือเชิญโรงเรียน

3.กำหนดการ/เงินรางวัลสำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

4.ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2559

5.เอกสารแนบ 5 กติกา และเกณฑ์การตัดสิน พร้อมใบสมัคร โครงการ PSU Eng Sing Contest 1 2016

6.เอกสารแนบ 6 กติกาและเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย 2559

7.เอกสารแนบ 7 กติกาและเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์. 2559

8.เอกสารแนบ 8 รูปแบบและเกณฑ์กำหนดผลงานวิจัย พร้อมเกณฑ์การตัดสินครงการประชุมวิชาการ “Young Researchers, Future Hope of the Community”

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี