ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557
  MS-WORD.  PDF.


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 1/2557 (สำหรับรุ่นพี่) ดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2557 • ระบบจองหอพัก สุราษฎร์ธานี


ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)


การจองหอพักนักศึกษา

    หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สามารถชำระเงิน จองห้องพัก เลือกห้องพักผ่าน website ที่ http://www.surat.psu.ac.th (http://student.psu.ac.th/dorm) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาทุกคนต้องอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วสามารถเลือกห้องพัก ได้ดังนี้


    A. หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

 • หอพักนักศึกษาชายช่อม่วง สมาชิกในห้องพักละ 4 คน (พัดลม)
 • หอพักนักศึกษาชายพวงผกา สมาชิกในห้องพักละ 4 คน (พัดลม)
 • หอพักนักศึกษาหญิงดาหลา สมาชิกในห้องพักละ 4 คน (พัดลม)
 • หอพักนักศึกษาหญิงปาริชาติ สมาชิกในห้องพักละ 4 คน (พัดลม)
    มีห้องน้ำแบบส่วนรวม ซึ่งมีทุกชั้น โดยแยกห้องน้ำ แยกห้องอาบน้ำ อ่างซักผ้า อ่างล้างหน้า ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมาใช้ได้ ได้แก่ กระติ๊กน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า เครื่องเสียง ตู้เย็น โทรทัศน์ ฯลฯ โดยนักศึกษาชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าตามมิเตอร์ที่ใช้จริง ไม่คิดค่าน้ำประปา


    B. หอพักในกำกับ

 • หอพักในกำกับนักศึกษาหญิง มีอาคาร 5, 6, 7, 8, 9 สมาชิกในห้องพักละ 2-3 คน (พัดลม)
    มีห้องน้ำในห้องพัก อนุญาตให้นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ โดยนักศึกษาชำระค่าน้ำประปา และชำระกระแสไฟฟ้าตามที่ใช้จริง


    หมายเหตุ
    ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นที่ทางหอพักไม่ได้จัดไว้ให้ ให้นักศึกษานำมา คือ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม เตารีด เครื่องใช้ส่วนตัว ยารักษาโรค ฯลฯ


    หากมีปัญหาสามารถติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

 • หอพักนักศึกษาชาย/หญิง มหาวิทยาลัยฯ 077 - 355040 ต่อ 2150,2151 หรือ 077 - 355458
 • หอพักนักศึกษาหญิง หอพักในกำกับ (หอสหกรณ์) 077 - 276001 - 2


    ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมหอพักและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

 • กำหนดการจองห้องพักผ่าน web site เท่านั้น
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก กำหนดชำระ ระบบ bill payment
    หอพักนักศึกษาชาย/หญิง  หอพักมหาวิทยาลัยฯ สามารถชำระเงินทางธนาคาร ดังนี้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
    หอพักนักศึกษาหญิง  หอพักในกำกับ (หอสหกรณ์) สามารถชำระเงินทางธนาคาร ดังนี้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์


    อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

 

ประเภทห้องพัก

 

อาคารหอพัก

 

ภาคปกติ

 

ภาคฤดูร้อน

 

ระหว่างปิดภาค/รายวัน/รายเดือน

 

ค่าประกันห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

ภายในห้องพัก

 

ภายนอกห้องพัก

ห้องพัก 4 คน (ชาย)

สามารถเลือก

(Room mate)

ช่อม่วง/พวงผกา

3,000 บ.

n/a บ.

รายวันละ n/a บ.

รายเดือน n/a บ.

1,500 บ.

 

- ที่นอน (ฟูก)  แบบหนา

 /เตียงนอน 2 ชั้น แบบน็อคดาวส์ ขนาด 3 ฟุต

- โต๊ะ เก้าอี้

-  ตู้เสื้อผ้าแบบบิวส์อิน จำนวน 2 ตู้ / แบบสำเร็จรูป จำนวน 2 ตู้

- พัดลมเพดาน

- ระบบเครือข่าย Wi-Fi

 

 

- เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 5 ตู้

- หนังสือพิมพ์ประจำหอพัก

- ห้องน้ำรวม

- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

- โทรทัศน์พร้อมเคเบิ้ลทีวี

- ชั้นวางรองเท้าประจำหอพัก

- ห้องสมุดหอพักส่วนกลาง

- จนท.ประจำบริเวณหอพัก

- แม่บ้านประจำหอพัก

-  ระบบกล้องวงจรปิดเข้า - ออกหอพัก

-  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออก

ห้องพัก 4 คน

(หญิง)

สามารถเลือก

(Room mate)

ดาหลา/ปาริชาติ

3,000 บ.

n/a บ.

รายวันละ n/a บ.

รายเดือน n/a บ.

1,500 บ.

 

- ที่นอน (ฟูก) แบบหนา/เตียงนอน 2 ชั้น แบบน็อคดาวส์ ขนาด 3 ฟุต

- โต๊ะ เก้าอี้

-  ตู้เสื้อผ้าแบบบิวส์อิน จำนวน 2 ตู้ / แบบสำเร็จรูป จำนวน 2 ตู้

- ระบบเครือข่าย Wi-Fi

 

 

 

- เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 4 ตู้

- หนังสือพิมพ์ประจำหอพัก

- ห้องน้ำรวม

- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

- โทรทัศน์พร้อมเคเบิ้ลทีวี

- ชั้นวางรองเท้าประจำหอพัก

- ห้องสมุดหอพักส่วนกลาง

- จนท.รปภ.ประจำบริเวณหอพัก

- แม่บ้านประจำหอพัก

-  ระบบกล้องวงจรปิดเข้า - ออกหอพัก

-  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออก

- ห้องละหมาด

- ห้องพยาบาล

ห้องพัก 3 คน

(หญิง)

สามารถเลือก

(Room mate)

หอพักในกำกับ

(หอสหกรณ์)

5,600 บ.

 

n/a บ.

n/a บ.

1,500 บ.

- ที่นอน (ฟูก) /เตียงนอนเดียวแบบน็อคดาวส์ ขนาด 3.5 ฟุต

- โต๊ะ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ตู้

- ห้องน้ำในตัว

- เครือข่าย Wi-Fi

- โทรศัพท์ภายใน

 

- ร้านค้าใต้หอพัก

- เครื่องทำน้ำเย็น

- หนังสือพิมพ์ประจำหอพัก

- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

- โทรทัศน์

- จนท.รปภ.ประจำหอพัก

- แม่บ้านประจำหอพัก

-  ระบบกล้องวงจรปิดเข้า - ออกหอพัก

-  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออก

ห้องพัก 2 คน

(หญิง)

สามารถเลือก

(Room mate)

หอพักในกำกับ

(หอสหกรณ์)

6,500 บ.

 

n/a บ.

n/a บ.

1,500 บ.

- ที่นอน (ฟูก) /เตียงนอนเดียวแบบน็อคดาวส์ ขนาด 3.5 ฟุต

- โต๊ะ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ตู้

- ห้องน้ำในตัว

- เครือข่าย Wi-Fi

- โทรศัพท์ภายใน

 

- ร้านค้าใต้หอพัก

- เครื่องทำน้ำเย็น

- หนังสือพิมพ์ประจำหอพัก

- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

- โทรทัศน์

- จนท.รปภ.ประจำหอพัก

- แม่บ้านประจำหอพัก

-  ระบบกล้องวงจรปิดเข้า - ออกหอพัก

-  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออก


    ปฏิทินกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (bill payment) และ ปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่

วันที่

รายการ

โครงการ

1

4 .. 56

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

 7 - 13 .. 56

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

 

14 - 15 ต.ค.56

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

 

16 - 17 ต.ค.56

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

 

21 - 25 ต.ค. 56

- นศ.จองห้องพัก

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

2

29 .. 56

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

2 - 8 ธ.ค.56

นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

9 - 11 ธ.ค.56

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

12 - 13 ธ.ค.56

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

16 - 20 ธ.ค.56

- นศ.จองห้องพัก

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

3

16 .. 56

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์

 

17 - 23 ธ.ค.56

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์

 

24 - 25 ธ.ค.56

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์

 

26 - 27 ธ.ค.56

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์

30 ธ.ค.56 - 6 ม.ค.57

- นศ.จองห้องพัก

โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์

4

23 ธ.ค. 56

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการเพชรนครินทร์

**24 - 30 ธ.ค. 56

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการเพชรนครินทร์

 

6 - 7 ม.ค.57

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการเพชรนครินทร์

 

8 - 9 ม.ค.57

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง

**10 - 16 ม.ค. 57

- นศ.จองห้องพัก

โครงการเพชรนครินทร์

5

23 ธ.ค. 56

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 1)

**24 - 30 ธ.ค. 56

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 1)

 

6 - 7 ม.ค.57

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 1)

 

8 - 9 ม.ค.57

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 1)

**10 - 16 ม.ค. 57

- นศ.จองห้องพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 1)

6

14 .. 57

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 2)

15 - 21 ก.พ. 57

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 2)

 

24 - 25 ก.พ.57

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 2)

 

26 - 27 ก.พ.57

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 2)

28 ก.พ. – 6 มี.. 57

- นศ.จองห้องพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 2)

7

17 เม. . 57

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 3)

18 - 24 เม.ย.57

- นศ.ชำระค่าหอพัก (bill payment)

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 3)

 

25 - 28 เม.ย.57

- การเงิน  ส่งข้อมูลจำนวนรายชื่อ นศ.ชำระเงิน

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 3)

 

29 - 30 เม.ย.57

- เจ้าหน้าที่หอพักส่งข้อมูลรายชื่อนศ.เข้าฐานระบบจองหอพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบที่ 3)

1 - 7 .. 57

- นศ.จองห้องพัก

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบสาม)


    หมายเหตุ
    หลักฐานที่นักศึกษานำมายืนในวันรายตัวเข้าหอพัก
        1. นำใบ Pay in slip ที่ธนาคารออกให้นำไปเบิกกุญแจเข้าหอพัก ตามกำหนดวันเข้าหอพัก
        2. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      = = = หอพักนักศึกษาจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา = = =

รูปภาพหอพักในกำกับ (หอสหกรณ์) 

ทางเข้าหอ

 

สำนักงานหอพัก

สแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าหอพัก

 

บริเวณทั่วไปหอพัก

      
      

 

ร้านค้าใต้อาคารหอพักในกำกับ

 

      
ร้านเสื้อผ้า                                          ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม
      
ร้าน 108                                          ร้านข้าวแกง
      
ร้านอินเตอร์เน็ต                                          ร้านเสริมสวย

 

ภายในหอพัก

 

เจ้าหน้าที่หอพักในกำกับ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี