ข่าวประชาสัมพันธ์

TitleAuthorDate
ใบชำระโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)kruji10/02/60
หนังสือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)kruji10/02/60
ใบจ่ายเงินค่าสมัครห้องเงา รอบเพิ่มเติมkruji10/02/60
ประกาศโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติมkruji10/02/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560kruji10/02/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560kruji25/01/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองkruji09/01/60
ใบสมัครสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji05/01/60
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) kruji23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้อง เงา วมว.) ปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ประกาศรับสมัคร โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบโครงการ วมว. รอบสองkruji23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560 **(สำหรับนักเรียนที่เลือกศูนย์สุราษฎร์ธานี)**kruji23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2559kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก โครงการ วมว. ระยะที่ 2kruji