|

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน [ พุธ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ]
ประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา  โดยวิธีพิเศษ  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
        1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
        1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
        1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
        1.4
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญแล้ว
2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
        2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ชั้น ม. 6)
                 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)    5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.25
        2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ      
                 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.00
3.  การสมัคร
          ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง  และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
ตามที่ระบุไว้หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
        3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครตามรอบที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารแนบประกาศท้ายประกาศ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญหากพ้นกำหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคิกที่นี่เข้าชม : 16201


รอบรั้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี  ย้อนหลัง 5 อันดับ


ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 10:29:04
กระผมวุฒิพงค์มีความสนใจเข้าโครงการตั้งใจดีมีที่เรียนนี้มากครับแต่ผมได้เกรดแค่2.35เกรงว่าจะไม่ได้เรียกตัวเข้าสัมภาษณ์อยากเรียนม.อ.สุราษฏร์มานานแล้วครับนิก

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.101.22

ความคิดเห็นที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 17:39:44
ไม่ทราบว่าใบสมัครอยู่ตรงไหนค่ะ

โดย : แพรว   
ไอพี : 118.173.53.103

ความคิดเห็นที่ 3 เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 16:56:33
ใบสมัครจพอยู่ในส่วน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคิกที่นี่)

โดย : non   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 4 อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09:59:04
ใบสมัครเราต้องเขียนใช่มั่ยค๊ะ

โดย : สตางค์   
ไอพี : 61.7.219.54

ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:48:14
ใบสมัครต้องดาวโหลดและปริ้นออกมาเขียนคับ

โดย : เจ้าหน้ารับนักศึกษาใหม่   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 15:42:25
มีให้สมัคร3รอบผมจะขอสมัครทั้ง3รอบหวังว่าคงต้องได้สักรอบครับคุณพี่

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.100.58

ความคิดเห็นที่ 7 พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 19:40:47
@nick20101902@hotmail.com
แนะนนำว่าควรสมัครรอบเดียวก็พอนะครับหากเกรดน้องถึงก็มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 8 พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 14:29:22
อยากทราบว่าสัมภาษณ์กี่
โมงถึงกี่โมงค่ะ จะได้จองตั๋วเคื่องบินได้ถูก

โดย : อลิส   
ไอพี : 113.53.158.155

ความคิดเห็นที่ 9 พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:51:12
@อลิส
รายงานตัว8โมงเช้าคับ
สัมภาษณ์8.30โมงคับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 10 เสาร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:50:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ววันไหนหรือค่ะ

โดย : kisato   
ไอพี : 118.174.97.110

ความคิดเห็นที่ 11 เสาร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:15:42
ประกาศวันที่ 17 พ.ย นี้แหละ
รอลุ้น

โดย : oom   
ไอพี : 118.173.151.10

ความคิดเห็นที่ 12 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 08:23:00
สิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โปรดช่วยให้ผมได้เข้าเรียนม.อ.สุราษฎร์ด้วยเถิดสาธุ

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.100.220

ความคิดเห็นที่ 13 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09:21:32
@nick20101902@hotmail.com ไม่ทราบว่าน้อชื่อจริงว่าไร สมัครสาขาไรคับ

โดย : n   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 14 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:55:18
สวัสดีค่ะ หนูชื่อสีรอมูตาฮา มะสาแม หนูสมัครเรียน มอ.สุราษฏร์ธานีโครงการตั้งใจดีมีทีเรียนคือหนูได้เกรด2.68 หนูเกรงว่าไม่ติดหนูรู้สึกไม่สบายใจหนูสมัครเรียนคณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการสาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจและหนูเขียนใบสมัครด้วยลายมือหนูเองค่ะหนูอยากเรียนที่นี้มากเป็นความฝันของหนูที่อยากเรียนทีนี้มากค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดย : seramuta@hotmail.com   
ไอพี : 118.173.207.150

ความคิดเห็นที่ 15 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 23:25:07
@น้องสีรอมูตาฮา มะสาแม ไม่ต้องนะครับ
หากน้องมีคุณสมบัติครบทุกอย่าง
ก็รอลุ้น17พย นี้นะครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 16 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:54:46
สวัศดีครับ พี่ๆลูกพระบิดาทุกๆคน ผมชื่อเชนครับ ผมอยากจะเรียนที่นี่มากครับ อยากถามพี่ๆว่าสอบยากมั้ยครับ แล้วอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์เป็นอาจารย์ที่สอนในสาขานั้นป่าวครับ ส่วนผลสอบดูได้ที่ไหนครับ ขึ้นหน้าเว็บเลยใช่มั้ย หรือต้องเข้าไปในลิงอื่นอีกทีมั้ย
โดย : chainsomeone@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.212.177

ความคิดเห็นที่ 17 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:26:07
ตื่นเต้นจังเรยค่ะ
พรุ่งนี้ก็ประกาศผลแล้ว ขอให้ติดทีเถิดดดดดดดดดดด
สาธุ!!!

โดย : mickey_jai_@hotmail.com   
ไอพี : 117.47.206.161

ความคิดเห็นที่ 18 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 20:10:39
@chainsomeone@hotmail.com จะประกาศขึ้นเว็บในช่วงบ่าย3กรุณาอ่านรายละเอียดดีๆนะครับ
@mickey_jai_@hotmail.com ลุ้นดีๆนะคับ


โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 19 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:12:50
เมื่อไหรจะประกาศ

โดย : 99   
ไอพี : 10.0.3.214

ความคิดเห็นที่ 20 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:16:07
@99 จะประกาศผลในเวลา 15.00 น.ครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 21 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:20:05
ตกลงประกาศวันไหนค่ะ
รอลุ้นอยู่

โดย : oom   
ไอพี : 113.53.57.69

ความคิดเห็นที่ 22 อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 12:59:32
สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ เรียนยากมั้ยค่ะ
ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรยค่ะ แต่ชอบ
( ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ว่าคนที่เรียนไม่เก่งอังกฤษ ควรเรียนมั้ย!!!!~ )

โดย : love_555@hotmail.com   
ไอพี : 119.31.121.84

ความคิดเห็นที่ 23 จันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 09:12:41
ที่สมัครโครงการนี้ไป มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นค่ะ ที่จะติดแน่นอน ใช้เกณฑ์ไรในการตัดสิน แล้ว รอบสองนี้ จะประกาศผลก่อนเวลาที่บอกไว้มั้ยค่ะอยากรู้เร็วๆจัง

โดย : SaSi   
ไอพี : 118.173.154.22

ความคิดเห็นที่ 24 ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:53:32
การที่จะเป็นนักศึกษา มอ.สุราษ ต้องใช้ความพยายามมากจริงเหรอ

โดย : poo_kpl@hotmail.com   
ไอพี : 1.47.79.233

ความคิดเห็นที่ 25 พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:31:26
สอบสัมภาษเปลี่ยนเป็นวันที่3ธค ใช่ไหมค่ะ

โดย : yarirukbensa@gmail.com   
ไอพี : 202.91.18.201

ความคิดเห็นที่ 26 จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:54:31
โครงการตั้งใจเรียนดีมีที่เรียนรอบที่ 2 จะโหลดใบสมัครได้ทางไหน

โดย : cha   
ไอพี : 101.109.99.94

ความคิดเห็นที่ 27 จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11:51:53
ประกาศโครงงานตั้งดีมีที่เรียนรอบ 2 ตีเท่าไรค่ะ ตื่นเต้นมากเรยค่ะ ไม่รู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หรือเปล่าได้เกรด 2.86 ค่ะ

โดย : new_bylove.com@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.212.249

ความคิดเห็นที่ 28 พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 22:45:51
มีภาคสมทบมั๊ยค่ะ เกรด1.46เพราะตอนยุม ปลายประสบอุบัติเหตุเกรดจึงน้อย หนูจะมีโอกาสด้ายเรียนที่นั่นหมัยค่ะ อยากเรียนมากค่ะ

โดย : jaes_aes@hotmail.co.th   
ไอพี : 118.173.44.212

ความคิดเห็นที่ 29 พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:59:08
20151105dongdong
adidas gazelle
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap ugg boots
ed hardy uk
kate spade outlet
true religion outlet
christian louboutin shoes
michael kors
michael kors handbags
nike blazer
louis vuitton
louis vuitton outlet
jordan 6
coach factory outlet
christian louboutin
cheap ugg boots
louis vuitton
louis vuitton outlet
nike trainers
mizuno running shoes
michael kors outlet
michael kors bags
toms outlet
oakley vault
coach factory outlet
cheap uggs
cheap jordans
longchamp outlet
nike air max uk
coach factory outlet
jordan 3 white cenment
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
abercrombie & fitch
tory burch outlet
true religion jeans
jordan 8
michael kors outlet
hollisters
moncler outlet
mont blanc pens
michael kors outlet
soccer jerseys
michael kors outlet
new balance outlet
moncler jackets
cheap jordan shoes
mcm handbags
nike store
michael kors
louis vuitton bags
pandora jewelry
air max
gucci outlet
michael kors handbags
air force 1
nike roshe runs
coach factory outlet
gucci outlet
fitflops clearance
adidas shoes uk
true religion
coach outlet
coach outlet
michael kors handbags
ugg boots
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade
caoch outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
nike trainers
louis vuitton borse
michael kors
nike sb shoes
michael kors handbags
toms outlet store
uggs on sale
ray ban sunglasses
rolex replica watches
louis vuitton handbags
michael kors outlet
hermes uk
louis vuitton
north face
air jordan 8
jordan 13
coach factory outlet
abercrombie
mont blanc pens
tommy hilfiger outlet
michael kors
michael kors uk
hermes belt
coach canada outlet
coach factory outlet
canada gooses
ugg sale
louis vuitton handbags
adidas shoes
michael kors outlet
nike sb
cheap ugg boots
michael kors outlet
michael kors
nike free runs
true religion outlet
coach outlet
adidas trainers
nike uk
michael kors outlet
timberland boots
canada goose jacket
kate spade uk
ghd straighteners
kate spade outlet
barbour uk
louis vuitton handbags
michael kors uk
fitflop uk
nike cortez
toms outlet
chaussure louboutin
ghd hair straighteners
gucci belt
nike roshe run women
gucci outlet
sac longchamp pas cher
jordan 3
michael kors uk
michael kors handbags
longchamp bags
louboutin pas cher
michael kors outlet
louis vuitton handbags
gucci borse
michael kors handbags
cheap jordans
north face
michael kors uk
micahel kors
ghd
true religion outlet
louis vuitton outlet
mcm
coach outlet store online
nike tn
sac longchamp
ugg boots outlet
fake oakley sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
christian louboutin uk
coach outlet
jordan 4
louis vuitton handbags
nike air max
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
north face uk
mulberry bags
michael kors handbags
sac longchamp pliage
michael kors outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
ralph lauren
hollister uk
coach outlet
fitflops
nike blazers
ralph lauren outlet
ugg boots sale
jordan pas cher
ray bans
coach outlet
michael kors outlet
sac longchamp
michael kors outlet
north face outlet
michael kors handbags
coach factory outlet online
pandora charms
basketball shoes
longchamp handbags
jordan 4 toro
nike huarache
michael kors outlet
michael kors handbags
air jordan 13
ralph lauren pas cher
ugg boots wholesale
ugg boots
michael kors outlet online
nike outlet
instyler max
prada outlet
michael kors
nike air max
running shoes
air jordans
ugg boots sale
jeremy scott shoes
coach outlet
cheap uggs on sale
true religion jeans
coach outlet
ugg australia
ray bans
ugg boots
louis vuitton uk
adidas superstars
air jordan pas cher
air max 95
michael kors bags
coach outlet
christian louboutin shoes
coach factorty outlet
kate spade handbags
louis vuitton pas cher
adidas uk
nike store uk
juicy couture
louis vuitton
snapbacks wholesale
air jordans
michael kors
michael kors outlet
coach factory outlet
jordans shoes
nike air max 90
polo ralph lauren
michael kors uk
jordan retro 3
michael kors outlet
tory burch outlet
ed hardy outlet
louis vuitton outlet
canada gooses jackets
canada gooses outlet
christian louboutin outlet
nike air jordan
cheap uggs boots
michael kors
canada goose uk
toms wedges
cheap toms
toms outlet
coach outlet
adidas originals
ugg boots
nike uk
ray ban sunglasses
moncler jackets
ralph lauren uk


โดย : wengdongdong   
ไอพี : 72.52.116.250

  แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/Email :


ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 57   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,339,780   
เปิดดูวันนี้: 1533  รวมฮิต: 7322401  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-278-801 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี