|

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน [ พุธ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ]
ประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา  โดยวิธีพิเศษ  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
        1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
        1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
        1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
        1.4
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญแล้ว
2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
        2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ชั้น ม. 6)
                 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)    5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.25
        2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ      
                 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.00
3.  การสมัคร
          ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง  และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
ตามที่ระบุไว้หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
        3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครตามรอบที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารแนบประกาศท้ายประกาศ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญหากพ้นกำหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคิกที่นี่เข้าชม : 15783


รอบรั้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี  ย้อนหลัง 5 อันดับ


ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 10:29:04
กระผมวุฒิพงค์มีความสนใจเข้าโครงการตั้งใจดีมีที่เรียนนี้มากครับแต่ผมได้เกรดแค่2.35เกรงว่าจะไม่ได้เรียกตัวเข้าสัมภาษณ์อยากเรียนม.อ.สุราษฏร์มานานแล้วครับนิก

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.101.22

ความคิดเห็นที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 17:39:44
ไม่ทราบว่าใบสมัครอยู่ตรงไหนค่ะ

โดย : แพรว   
ไอพี : 118.173.53.103

ความคิดเห็นที่ 3 เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 16:56:33
ใบสมัครจพอยู่ในส่วน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคิกที่นี่)

โดย : non   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 4 อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09:59:04
ใบสมัครเราต้องเขียนใช่มั่ยค๊ะ

โดย : สตางค์   
ไอพี : 61.7.219.54

ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:48:14
ใบสมัครต้องดาวโหลดและปริ้นออกมาเขียนคับ

โดย : เจ้าหน้ารับนักศึกษาใหม่   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 15:42:25
มีให้สมัคร3รอบผมจะขอสมัครทั้ง3รอบหวังว่าคงต้องได้สักรอบครับคุณพี่

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.100.58

ความคิดเห็นที่ 7 พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 19:40:47
@nick20101902@hotmail.com
แนะนนำว่าควรสมัครรอบเดียวก็พอนะครับหากเกรดน้องถึงก็มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 8 พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 14:29:22
อยากทราบว่าสัมภาษณ์กี่
โมงถึงกี่โมงค่ะ จะได้จองตั๋วเคื่องบินได้ถูก

โดย : อลิส   
ไอพี : 113.53.158.155

ความคิดเห็นที่ 9 พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:51:12
@อลิส
รายงานตัว8โมงเช้าคับ
สัมภาษณ์8.30โมงคับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 10 เสาร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:50:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ววันไหนหรือค่ะ

โดย : kisato   
ไอพี : 118.174.97.110

ความคิดเห็นที่ 11 เสาร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:15:42
ประกาศวันที่ 17 พ.ย นี้แหละ
รอลุ้น

โดย : oom   
ไอพี : 118.173.151.10

ความคิดเห็นที่ 12 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 08:23:00
สิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โปรดช่วยให้ผมได้เข้าเรียนม.อ.สุราษฎร์ด้วยเถิดสาธุ

โดย : nick20101902@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.100.220

ความคิดเห็นที่ 13 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09:21:32
@nick20101902@hotmail.com ไม่ทราบว่าน้อชื่อจริงว่าไร สมัครสาขาไรคับ

โดย : n   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 14 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:55:18
สวัสดีค่ะ หนูชื่อสีรอมูตาฮา มะสาแม หนูสมัครเรียน มอ.สุราษฏร์ธานีโครงการตั้งใจดีมีทีเรียนคือหนูได้เกรด2.68 หนูเกรงว่าไม่ติดหนูรู้สึกไม่สบายใจหนูสมัครเรียนคณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการสาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจและหนูเขียนใบสมัครด้วยลายมือหนูเองค่ะหนูอยากเรียนที่นี้มากเป็นความฝันของหนูที่อยากเรียนทีนี้มากค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดย : seramuta@hotmail.com   
ไอพี : 118.173.207.150

ความคิดเห็นที่ 15 จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 23:25:07
@น้องสีรอมูตาฮา มะสาแม ไม่ต้องนะครับ
หากน้องมีคุณสมบัติครบทุกอย่าง
ก็รอลุ้น17พย นี้นะครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 16 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12:54:46
สวัศดีครับ พี่ๆลูกพระบิดาทุกๆคน ผมชื่อเชนครับ ผมอยากจะเรียนที่นี่มากครับ อยากถามพี่ๆว่าสอบยากมั้ยครับ แล้วอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์เป็นอาจารย์ที่สอนในสาขานั้นป่าวครับ ส่วนผลสอบดูได้ที่ไหนครับ ขึ้นหน้าเว็บเลยใช่มั้ย หรือต้องเข้าไปในลิงอื่นอีกทีมั้ย
โดย : chainsomeone@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.212.177

ความคิดเห็นที่ 17 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:26:07
ตื่นเต้นจังเรยค่ะ
พรุ่งนี้ก็ประกาศผลแล้ว ขอให้ติดทีเถิดดดดดดดดดดด
สาธุ!!!

โดย : mickey_jai_@hotmail.com   
ไอพี : 117.47.206.161

ความคิดเห็นที่ 18 อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 20:10:39
@chainsomeone@hotmail.com จะประกาศขึ้นเว็บในช่วงบ่าย3กรุณาอ่านรายละเอียดดีๆนะครับ
@mickey_jai_@hotmail.com ลุ้นดีๆนะคับ


โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 192.168.50.173

ความคิดเห็นที่ 19 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:12:50
เมื่อไหรจะประกาศ

โดย : 99   
ไอพี : 10.0.3.214

ความคิดเห็นที่ 20 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11:16:07
@99 จะประกาศผลในเวลา 15.00 น.ครับ

โดย : เจ้าหน้าที่   
ไอพี : 172.21.83.50

ความคิดเห็นที่ 21 พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:20:05
ตกลงประกาศวันไหนค่ะ
รอลุ้นอยู่

โดย : oom   
ไอพี : 113.53.57.69

ความคิดเห็นที่ 22 อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 12:59:32
สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ เรียนยากมั้ยค่ะ
ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรยค่ะ แต่ชอบ
( ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ว่าคนที่เรียนไม่เก่งอังกฤษ ควรเรียนมั้ย!!!!~ )

โดย : love_555@hotmail.com   
ไอพี : 119.31.121.84

ความคิดเห็นที่ 23 จันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 09:12:41
ที่สมัครโครงการนี้ไป มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นค่ะ ที่จะติดแน่นอน ใช้เกณฑ์ไรในการตัดสิน แล้ว รอบสองนี้ จะประกาศผลก่อนเวลาที่บอกไว้มั้ยค่ะอยากรู้เร็วๆจัง

โดย : SaSi   
ไอพี : 118.173.154.22

ความคิดเห็นที่ 24 ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:53:32
การที่จะเป็นนักศึกษา มอ.สุราษ ต้องใช้ความพยายามมากจริงเหรอ

โดย : poo_kpl@hotmail.com   
ไอพี : 1.47.79.233

ความคิดเห็นที่ 25 พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:31:26
สอบสัมภาษเปลี่ยนเป็นวันที่3ธค ใช่ไหมค่ะ

โดย : yarirukbensa@gmail.com   
ไอพี : 202.91.18.201

ความคิดเห็นที่ 26 จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:54:31
โครงการตั้งใจเรียนดีมีที่เรียนรอบที่ 2 จะโหลดใบสมัครได้ทางไหน

โดย : cha   
ไอพี : 101.109.99.94

ความคิดเห็นที่ 27 จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11:51:53
ประกาศโครงงานตั้งดีมีที่เรียนรอบ 2 ตีเท่าไรค่ะ ตื่นเต้นมากเรยค่ะ ไม่รู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หรือเปล่าได้เกรด 2.86 ค่ะ

โดย : new_bylove.com@hotmail.com   
ไอพี : 192.168.212.249

ความคิดเห็นที่ 28 พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 22:45:51
มีภาคสมทบมั๊ยค่ะ เกรด1.46เพราะตอนยุม ปลายประสบอุบัติเหตุเกรดจึงน้อย หนูจะมีโอกาสด้ายเรียนที่นั่นหมัยค่ะ อยากเรียนมากค่ะ

โดย : jaes_aes@hotmail.co.th   
ไอพี : 118.173.44.212

  แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/Email :


ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 19   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,096,717   
เปิดดูวันนี้: 697  รวมฮิต: 6582557  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-278-801 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี