[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน [ ศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ]
      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนการเพยแพร่วัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 111


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม วิทยาเขตฯ  ย้อนหลัง 5 อันดับ


สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 12   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,577   
เปิดดูวันนี้: 288  รวมฮิต: 8184023  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี