[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Change Management (นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ) [ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 ]
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง Change Management (นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ) ณ ห้องประชุมขุนทะเล สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ซึ่งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารเป็นระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรที่อาจยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง จึงจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560  โดยมีคุณพงศ์ปณต  พัสระ  
คุณอรรณพ  นิยมเดชา และคุณอายุรภา  ปริกสุวรรณ จากบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากรในกับอบรมครั้ง 

 

 

ประมวลภาพเพิ่มเติม    คลิกเข้าชม : 148


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม วิทยาเขตฯ  ย้อนหลัง 5 อันดับ


สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 10   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,570   
เปิดดูวันนี้: 255  รวมฮิต: 8183990  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี