[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะศิลปศาสตร์ฯ จัดโครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning [ อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ]
 โครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ในคณะสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน

โครงการดังกล่าวมีการคัดเลือกอาจารย์ที่เป็น Best Practice ด้านการสอนแบบ Active Learning ของแต่ละสาขาวิชามานำเสนอรูปแบบการสอนของตนเอง และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ การสอนแบบ Active Learning ทั้งนี้ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Practice การสอนแบบ Active Learning ได้แก่

-          อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

-          อาจารย์ณัฐยา ยวงใย จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-          อาจารย์อธิปัตย์ นิตย์นรา จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

-          ดร. ระพีพันธ์ เผ่าชู จากสาขาวิชาการจัดการ

-          ว่าที่ร้อยตรี ดร. ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ จากสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อีกด้วย

 

 เข้าชม : 122


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม วิทยาเขตฯ  ย้อนหลัง 5 อันดับ


สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 10   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,570   
เปิดดูวันนี้: 251  รวมฮิต: 8183986  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี