[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 สารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก

 ข้อมูล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 ข้อมูล การเข้าศึกษาต่อ

  1.  เกี่ยวกับ ม.อ. สุราษฎร์ธานี
  2.  หน่วยงานภายใน
  3.  หมายเลขโทรศัพท์
  4.  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
  1.  ข่าวการเข้าศึกษาต่อ
  2.  คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน
     

 สารสนเทศออน์ไลน์

 

 วิทยาเขตอื่น ๆ

 
  1.   งานวิจัย/บริการวิชาการ
  2.  ระบบนัดหมายผู้บริหาร
  3.  ข่าวจากรองอธิการบดี
  4.  รายงานการประชุม
  5.  งานประกันคุณภาพ
  6.  งานสวัสดิการ
  7.  ข้อตกลงการให้บริการ
 
  1.  วิทยาเขตหาดใหญ่
  2.  วิทยาเขตปัตตานี
  3.  วิทยาเขตตรัง
  4.  วิทยาเขตภูเก็ต
     
     
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 8   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,002   
เปิดดูวันนี้: 167  รวมฮิต: 8182711  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี