[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดู ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าสถานที่ตั้ง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ 6
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7735-5040
โทรสาร 0-7735-5041 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 11   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,571   
เปิดดูวันนี้: 259  รวมฮิต: 8183994  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี