[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

     ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง [ จันทร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 ]
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ขยายผล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการนำความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ

เข้าชม : 1246


    ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ย้อนหลัง 5 อันดับสำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 9   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,625,053   
เปิดดูวันนี้: 218  รวมฮิต: 8036818  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี