Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รายการแหลงข่าวเช้านี้ ในประเด็น ม.อ.กับการจัดการภัยพิบัติ( 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ (ม.อ.) ร่วมรายการ แหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ประเด็น "ม.อ.กับการจัดการภัยพิบัติ" ในฐานะมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ ถึงการดำเนินการช่วยเหลือฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเสาวนา "ภาคใต้เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี