Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เปิดตัวหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

 11 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พบปะพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องเปิดตัวหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาคาร A และ B หอพักสบายๆ สไตล์โมเดิร์น ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ *นักศึกษาที่สนใจสามารถจองหอพักล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ติดต่อพี่เมย์ ห้องกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 7727 8804 หรือ Facebook page : หอพักในกำกับ AB