Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “ ( 6 เมษายน พ.ศ.2560)

        6 เมษายน 2560 นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมงาน พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5