Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ( 27 มกราคม พ.ศ.2560)

  วันที่ 27 มกราคม 2560 ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ในช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญช่วย ปคุโน รองเจ้าคณะจังหวัด นครศรีธรรมราช   พระภิกษุสงฆ์จากวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  และพระภิกษุใหม่ ใน“โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่” พร้อมถวายภัตตาหาร ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยครอบครัวบุคลากร เข้าร่วมพิธีและร่วมฟังพระธรรมเทศนา ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร และห้องนวัตกรรมสร้างสรรค์การเกษตรครบวงจร