Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561( 7 กันยายน พ.ศ.2560)

 

ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2561

จะเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560 
http://entrance.surat.psu.ac.th/news.php?id=200