Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอการสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางพารา ( 25 เมษายน พ.ศ.2559)

 

       วันที่ 4 เมษายน 2559  ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอ การสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางพารา ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสนามต้นแบบและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพารา สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ  เป็นภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มในภาวะที่ยางมีราคาตกต่ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรนัดพิเศษ  ระหว่าง ทีมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ทีม ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ ทีมสื่อมวลชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป