Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

Research beacons

27 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

Research beacons

23 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ และผู้จัดการหอพักในกำกับ

Research beacons

21 มิถุนายน พ.ศ.2560

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Research beacons

21 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

Research beacons

19 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Research beacons

7 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนยกีฬา ฯ และผู้จัดการหอพักฯ

Research beacons

2 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

Research beacons

1 มิถุนายน พ.ศ.2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

Research beacons

1 มิถุนายน พ.ศ.2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

Research beacons

29 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้าน การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

Research beacons

29 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี

Research beacons

24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา

หน้า : 1, 2, 3 ... 67, 68, 69