Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว

Research beacons

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 2 รายการ

Research beacons

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานห้องสมุดชั้น 1

Research beacons

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

Research beacons

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับฯ

Research beacons

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์

Research beacons

31 มกราคม พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดพิธีจุดเครื่องน้อยฯ หลังการลาสิกขาโครงการอุปสมบท

Research beacons

27 มกราคม พ.ศ.2560

ธรรมะบรรยาย โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ

Research beacons

27 มกราคม พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Research beacons

26 มกราคม พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐ

Research beacons

23 มกราคม พ.ศ.2560

ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุใหม่และอุบาสิกา

Research beacons

23 มกราคม พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า : 1, 2, 3 ... 108, 109, 110