Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

21 สิงหาคม พ.ศ.2560

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 05.08.2560 ถึง 18.08.2560

Research beacons

18 สิงหาคม พ.ศ.2560

บรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Research beacons

18 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

Research beacons

11 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายการแหลงข่าวเช้านี้ ประเด็น 2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Research beacons

9 สิงหาคม พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Research beacons

8 สิงหาคม พ.ศ.2560

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

Research beacons

6 สิงหาคม พ.ศ.2560

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 01.08.2560 ถึง 05.08.2560

Research beacons

6 สิงหาคม พ.ศ.2560

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 31.07.2560

Research beacons

4 สิงหาคม พ.ศ.2560

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 01.07.2560-28.07.2560

Research beacons

1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Research beacons

21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อพวช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

Research beacons

14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Change Management (นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ)

หน้า : 1, 2, 3 ... 112, 113, 114