Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 18 (2/2560) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

Research beacons

22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์จากการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์ TQA”

Research beacons

19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมเยือนและพบปะผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

18 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Research beacons

16 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เปิดตัวหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

27 เมษายน พ.ศ.2560

พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ

Research beacons

26 เมษายน พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานจบปี จบเดือน ปี 2560 ณ ศาลาชุมชนเข้มแข็ง ซอยพิเศษ หมู่ที่ 9

Research beacons

24 เมษายน พ.ศ.2560

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

Research beacons

19 เมษายน พ.ศ.2560

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “อบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ AUN QA”

Research beacons

12 เมษายน พ.ศ.2560

ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560

Research beacons

12 เมษายน พ.ศ.2560

โครงการอบรม Authentic Teaching and Assessment

Research beacons

12 เมษายน พ.ศ.2560

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 01.09.2559-31.03.2560

หน้า : 1, 2, 3 ... 110, 111, 112