Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Research beacons

28 มิถุนายน พ.ศ.2560

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหาร Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Research beacons

22 มิถุนายน พ.ศ.2560

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “AUN-QA implementation (Gap Analysis)”

Research beacons

21 มิถุนายน พ.ศ.2560

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ ตำบลขุนทะเลสะอาด ตามโครงการการจัดการขยะต้นทาง

Research beacons

15 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศเกียรติคุณบัตรองค์กรที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดปี 2559

Research beacons

14 มิถุนายน พ.ศ.2560

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ google app ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2560

Research beacons

13 มิถุนายน พ.ศ.2560

คณะศิลปศาสตร์ฯ จัดโครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning

Research beacons

6 มิถุนายน พ.ศ.2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2

Research beacons

1 มิถุนายน พ.ศ.2560

เสวนา "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1

Research beacons

26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1000 คน

Research beacons

26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รายการแหลงข่าวเช้านี้ ในประเด็น ม.อ.กับการจัดการภัยพิบัติ

Research beacons

25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

แจ้งเลื่อนประชุม ม.อ. วิชาการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ออกไปก่อน ส่วนจะจัดประชุมวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Research beacons

22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 18 (2/2560) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

หน้า : 1, 2, 3 ... 111, 112, 113